Wyszukiwanie

obszar celny

Liczba znalezionych aktów: 7.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 433 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1398 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 523 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1998 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1998 nr 79 poz. 514 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wykazu przejść granicznych, przez które towary będące przedmiotem obrotu specjalnego z zagranicą mogą być wprowadzane na polski obszar celny lub wyprowadzane z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 321 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu min przeciwpiechotnych z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie wolnych obszarów celnych.