Wyszukiwanie

podatek wyrównawczy

Liczba znalezionych aktów: 44.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 187 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1991 nr 78 poz. 345 uchylony Ustawa z dnia 2 maja 1991 r. o zmianie ustawy o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 40 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1991 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 430 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 426 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1989 nr 55 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. w sprawie podatku rolnego.
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 331 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1983 nr 65 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji księgowej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych do celów wyodrębnienia dochodu podzielnego z działalności rolniczej roślinnej i zwierzęcej.
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 188 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1979 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1977 nr 13 poz. 51 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 17 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1977 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniającej ustawę o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 233 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1976 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 227 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1975 nr 12 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów rzemieślników z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 140 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1971 r. w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1971 r. w sprawie zmniejszenia obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 76 uznany za uchylony Ustawa z dnia 19 marca 1971 r. zmieniająca ustawę o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1939 nr 21 poz. 132 Ustawa z dnia 10 marca 1939 r. o zmianie ustawy o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich.
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 104 uchylony Ustawa z dnia 27 lutego 1937 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich.
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 20 marca 1931 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich.
Dz.U. 1925 nr 59 poz. 414 Ustawa z dnia 13 maja 1925 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla pokrycia deficytów budżetowych gmin wiejskich b. zaboru rosyjskiego w roku 1925.
M.P. 1994 nr 39 poz. 332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Finansów.