Wyszukiwanie

polonia

Liczba znalezionych aktów: 40.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1701 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
Dz.U. 2021 poz. 1207 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
Dz.U. 2020 poz. 32 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów Kart Polaka
Dz.U. 2019 poz. 2440 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
Dz.U. 2017 poz. 1634 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
Dz.U. 2017 poz. 1130 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą
Dz.U. 2017 poz. 1042 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
Dz.U. 2016 poz. 1453 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
Dz.U. 2015 poz. 1022 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
Dz.U. 2015 poz. 7 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
Dz.U. 2014 poz. 608 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 409 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 331 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 840 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 757 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.
Dz.U. 1996 nr 67 poz. 329 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 230 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 121 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1973 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną - Polonia" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 17 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na opiekę nad emigrantami za granicą.
M.P. 2021 poz. 1004 akt jednorazowy Zarządzenie nr 230 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
M.P. 2020 poz. 50 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
M.P. 2016 poz. 975 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wyrażenia wdzięczności nauczycielom polonijnym
M.P. 2016 poz. 890 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
M.P. 2016 poz. 783 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
M.P. 2016 poz. 701 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
M.P. 2008 nr 25 poz. 249 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
M.P. 2006 nr 10 poz. 139 obowiązujący Zarządzenie Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą
M.P. 2002 nr 27 poz. 446 uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
M.P. 2002 nr 18 poz. 305 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą.
M.P. 2002 nr 10 poz. 184 uchylony Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.
M.P. 1997 nr 16 poz. 147 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1997 r. w sprawie więzi Polaków i Polonii z Macierzą.
M.P. 1996 nr 18 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 52 poz. 572 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 września 1995 r. w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 50 poz. 565 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 1995 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za granicą dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1985 nr 23 poz. 175 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"".
M.P. 1974 nr 13 poz. 92 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 kwietnia 1974 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"".