Wyszukiwanie

przetargi walutowe

Liczba znalezionych aktów: 7.

Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1988 nr 27 poz. 239 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1988 r. w sprawie zasad odstępowania między jednostkami gospodarki nie uspołecznionej walut wymienialnych gromadzonych na rachunkach odpisów dewizowych w trybie przetargów.
M.P. 1985 nr 43 poz. 284 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.
M.P. 1985 nr 1 poz. 7 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.
M.P. 1983 nr 36 poz. 205 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 października 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.
M.P. 1983 nr 35 poz. 193 uznany za uchylony Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1983 nr 8 poz. 51 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 1983 r. w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.
M.P. 1982 nr 32 poz. 276 uznany za uchylony Uchwała nr 235 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych.