Wyszukiwanie

służebności gruntowe

Liczba znalezionych aktów: 47.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1360 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny
Dz.U. 2019 poz. 2204 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 731 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 81 obowiązujący Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 122 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę Kodeks cywilny.
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 78 akt jednorazowy Rozporządzenie Kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 6 grudnia 1944 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1935 r. o opłatach za scalenie gruntów i znoszenie służebności oraz za odrysy dowodów pomiarowych.
Dz.U. 1939 nr 59 poz. 389 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 czerwca 1939 r. o zniesieniu służebności w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i cieszyńskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1938 nr 33 poz. 290 uchylony Ustawa z dnia 4 maja 1938 r. o uporządkowaniu wspólnot gruntowych.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 290 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za scalenie gruntów i znoszenie służebności oraz za odrysy dowodów pomiarowych.
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 200 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 251 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 165 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 920 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianach w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1932 nr 67 poz. 622 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 113 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 18 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie ustalania wartości drzewostanów ochronnych przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym.
Dz.U. 1928 nr 63 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1928 r. o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy zniesieniu służebności w dobrach ziemskich "miasto Włodawa", położonych w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 568 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1928 nr 52 poz. 504 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1928 r. o trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich o wynagrodzeniu za znoszone służebności w gotowiźnie, wydane w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych.
Dz.U. 1928 nr 47 poz. 463 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 24 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1927 r. w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowem.
Dz.U. 1928 nr 18 poz. 159 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o uprawnieniach służby folwarcznej, tracącej pracę w związku ze zniesieniem służebności.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 940 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 572 Obwieszczenie Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1927 r. o sprostowaniu błędu w ustępie I § 19 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 571 Obwieszczenie Ministrów Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1927 r. o sprostowaniu błędu w ustępie I § 23 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckim, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 484 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1927 nr 43 poz. 383 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 12 kwietnia 1927 r. w sprawie zastosowania uproszczonych przepisów technicznych przy znoszeniu służebności, obciążających dobra Ordynacji Zamoyskiej.
Dz.U. 1927 nr 14 poz. 110 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego, wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
Dz.U. 1927 nr 14 poz. 109 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego, wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
Dz.U. 1927 nr 10 poz. 75 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1927 nr 10 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1926 nr 32 poz. 198 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 marca 1926 r. o zmianie rozporządzenia Prezesa b. Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 14 grudnia 1922 r. o wykonaniu ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem oraz w powiatach: białowieskim, białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokólskim i wołkowyskim województwa białostockiego.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1923 r. o rozciągnięciu na powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski Ziemi Wileńskiej ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem oraz powiatach: białowieskim, białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokólskim i wołkowyskim województwa białostockiego.
Dz.U. 1923 nr 8 poz. 50 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 14 grudnia 1922 r. o wykonaniu ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem oraz w powiatach: białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokólskim i wołkowyskim województwa białostockiego.
Dz.U. 1923 nr 8 poz. 49 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 14 grudnia 1922 r. w przedmiocie wykonywania ustawy z dnia 7 maja 1920 r. ze zmianami, wprowadzonemi ustawą z dnia 7 kwietnia 1922 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1922 nr 10 poz. 65 Ustawa z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem oraz w powiatach: białowieskim, białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokólskim i wołkowyskim województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 542 uchylony Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 27 lipca 1921 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 7 maja 1920 roku o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1921 nr 59 poz. 373 Ustawa z dnia 21 czerwca 1921 r. w przedmiocie rewizji likwidacji serwitutów pastwiskowych w dobrach b. Komory arcyksiążęcej na Śląsku Cieszyńskim.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 354 uchylony Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmiocie wykonania ustawy o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego z dnia 7 maja 1920 r., wydane na zasadzie art. 42 ustawy.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 249 uchylony Ustawa z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.