Wyszukiwanie

stawki celne

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2016 poz. 626 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania
Dz.U. 2012 poz. 1145 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania
Dz.U. 2012 poz. 1116 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo celne
Dz.U. 1998 nr 27 poz. 154 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych, więziennictwa i obsługi granicznej.
Dz.U. 1998 nr 19 poz. 89 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 1978 nr 29 poz. 128 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 9 grudnia 1978 r. uchylające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany niektórych stawek celnych na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 224 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 grudnia 1975 r. w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
M.P. 1978 nr 37 poz. 145 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 9 grudnia 1978 r. w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
M.P. 1977 nr 35 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. w sprawie zmiany niektórych stawek celnych na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
M.P. 1932 nr 27 poz. 33 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.Dz. IV 998/32 z dnia 26 stycznia 1932 r. w sprawie adnotacji o nadejściu towarów morzem