Wyszukiwanie

stawki taryfowe

Liczba znalezionych aktów: 174.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 632 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2023 poz. 226 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2022 poz. 27 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1423 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 886 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1902 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem
Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1178 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1804 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1116 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1639 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1523 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego na niektóre zboża przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 717 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2001 nr 48 poz. 504 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na niektóre zboża przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 187 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 173 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1253 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1053 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem.
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 582 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby ochrony środowiska oraz środki techniczne dla leśnictwa.
Dz.U. 1998 nr 135 poz. 881 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 867 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.
Dz.U. 1998 nr 19 poz. 89 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1935 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 574 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1923 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 września 1933 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy telefonicznej.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 lipca 1933 r. w sprawie częściowego uzupełnienia taryfy telefonicznej.
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 379 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1933 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 853 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 grudnia 1931 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 711 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 września 1931 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1930 nr 40 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 maja 1930 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 189 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 marca 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1930 nr 16 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 stycznia 1930 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej, obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 222 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 marca 1929 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej, obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1928 nr 63 poz. 581 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 571 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o zmianach taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1928 nr 55 poz. 525 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1928 nr 39 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1928 nr 26 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1928 r. dotyczące ustalenia stawek celnych w nowej jednostce pieniężnej.
Dz.U. 1927 nr 76 poz. 672 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 563 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-włoskiej.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zatwierdzeniu opłat taryfowych na przewóz osób linjami Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Elektrycznych Kolei Dojazdowych.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 528 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 maja 1927 r. w sprawie radjotelegramów listowych wymienianych z Ameryką "Via Radjo-Warszawa".
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 517 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 czerwca 1927 r. w sprawie telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.
Dz.U. 1927 nr 58 poz. 511 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach zniżki taryfowej dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.
Dz.U. 1927 nr 58 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla drutu żelaznego i gwoździ z drutu żelaznego w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zatwierdzeniu opłat taryfowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych linjami Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 487 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 czerwca 1927 r. w sprawie taryf telefonicznych obowiązujących na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 420 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1927 r., wprowadzającego zniżkę taryfową dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 418 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 43 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1927 nr 40 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego, brykietów z węgla kamiennego i koksu w komunikacji polsko-szwajcarskiej.
Dz.U. 1927 nr 35 poz. 317 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.
Dz.U. 1927 nr 35 poz. 316 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 35 poz. 315 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 marca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy kolei Rawicz-Kobylin na przewóz osób, psów, bagażu, przesyłek nadzwyczajnych oraz towarów.
Dz.U. 1927 nr 35 poz. 314 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 marca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1927 nr 33 poz. 299 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 25 poz. 197 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 1927 r. w sprawie ratyfikacji umowy kolejowej i taryfowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku.
Dz.U. 1927 nr 25 poz. 196 wygaśnięcie aktu Kolejowa umowa taryfowa zawarta między Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czechosłowackiej.
Dz.U. 1927 nr 23 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 marca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1927 nr 23 poz. 185 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 marca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1927 nr 19 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 lutego 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1927 nr 17 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 lutego 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o przedłużeniu terminu ważności zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1927 nr 17 poz. 132 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 lutego 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zasad przy ustaleniu odległości pomiędzy stacjami, służących do obliczenia należytości taryfowych za przewóz osób, bagażu, zwierząt i towarów.
Dz.U. 1927 nr 16 poz. 126 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 lutego 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1927 nr 15 poz. 114 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 lutego 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 12 poz. 97 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 lutego 1927 r. w sprawie dopłaty za przesyłki listowe z Polski do Iraku i Persji, przewożone samochodami na przestrzeni Bajrut (Beyrouth)-Bagdad.
Dz.U. 1927 nr 6 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1927 nr 6 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 716 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie uzupełnienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1926 nr 117 poz. 680 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zatwierdzeniu opłat taryfowych na przewóz osób, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych linjami Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych.
Dz.U. 1926 nr 116 poz. 675 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 116 poz. 674 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach w taryfie polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.
Dz.U. 1926 nr 112 poz. 653 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 109 poz. 638 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 4 października 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 103 poz. 601 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 593 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1926 nr 91 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 30 sierpnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1926 nr 88 poz. 490 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1926 r. o zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1926 nr 80 poz. 447 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 76 poz. 437 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zatwierdzeniu opłat taryfowych za przewóz osób linjami Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Elektrycznych Kolei Dojazdowych.
Dz.U. 1926 nr 70 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 8 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 62 poz. 375 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 26 czerwca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 62 poz. 374 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 26 czerwca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.
Dz.U. 1926 nr 59 poz. 345 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 12 czerwca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 55 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 28 maja 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 52 poz. 307 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1926 r. w sprawie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1926 nr 45 poz. 280 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 4 maja 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu i zmianach taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.
Dz.U. 1926 nr 45 poz. 279 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 4 maja 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 252 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 kwietnia 1926 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 14 września 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i zmianie niektórych warunków przyjmowania przesyłek pocztowych oraz rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1924 r. w sprawie ustalenia taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych w walucie złotowej.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 180 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 17 marca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 25 poz. 154 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 8 marca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1926 nr 25 poz. 153 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 8 marca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 9 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 stycznia 1926 r. w sprawie częściowej zmiany zagranicznej taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1925 nr 128 poz. 913 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 16 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy osobowej i bagażowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1925 nr 123 poz. 877 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 4 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 857 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 18 listopada 1925 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 30 października 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 118 poz. 852 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 listopada 1925 r. o zmianie taryfy telefonicznej za rozmowy miejscowe.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 846 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 12 listopada 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na kolei Puck-Krokowo.
Dz.U. 1925 nr 113 poz. 800 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 października 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 111 poz. 794 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 30 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 785 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 24 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1925 Nr 109, poz. 781 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o ulgach taryfowych przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 757 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 września 1925 r. w sprawie uzupełnienia rozdziału I artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej.
Dz.U. 1925 nr 105 poz. 737 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 12 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1925 nr 103 poz. 726 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 10 października 1925 r. zmieniające § 5 rozporządzenia z dnia 19 maja 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r. w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10 lipca 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 100 poz. 708 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 25 września 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach Taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1925 nr 99 poz. 703 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1925 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1925 nr 99 poz. 702 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 września 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i zmianie niektórych warunków przyjmowania przesyłek pocztowych.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 653 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 4 września 1925 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych, wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 647 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 31 sierpnia 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 577 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 sierpnia 1925 r. w sprawie opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów zarządu ceł poza obrębem miejsca urzędowego lub w czasie poza godzinami urzędowemi oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 572 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1924 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1925 nr 78 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 28 lipca 1925 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych, wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 533 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 lipca 1925 r. o zmianie taryfy telegraficznej w komunikacji z wolnem miastem Gdańskiem.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 531 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lipca 1925 r. o zmianie normy stawki celnej, do której wysokości wagę surową towarów można przyjąć według podania strony.
Dz.U. 1925 nr 70 poz. 495 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 czerwca 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1925 nr 69 poz. 488 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 10 lipca 1925 r. zawierające postanowienia, uzupełniające rozporządzenie z dnia 19 maja 1925 r. w sprawie częściowych zmian taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 480 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1925 r. w sprawie taryfy, według której związki ubogich na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego mają zwracać koszty utrzymania ubogich.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 463 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 czerwca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzenie taryfy na przewóz osób i bagażu w komunikacji bezpośredniej pomiędzy stacjami polskich kolei państwowych oraz polskich kolei, położonych na obszarze Wolnego Miasta Gdańska z jednej strony, a stacjami austrjackich kolei związkowych z drugiej strony przez Czechosłowację.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 400 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 maja 1925 r. w sprawie sprostowania błędu w taryfie pocztowej z dnia 26 lutego 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 26 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i telegraficznej.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1061 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 30 listopada 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 111 poz. 991 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 11 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie "taksy opłat za roboty fizyczne", pobieranych przez ajencje celne polskich kolei państwowych.
Dz.U. 1924 nr 98 poz. 908 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 10 listopada 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 96 poz. 897 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 28 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie opłat taryfy osobowej i bagażowej na linji kolejowej Nasielsk-Sierpc.
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 890 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu bezpośredniej taryfy osobowej i bagażowej dla polsko-rumuńskiej komunikacji kolejowej.
Dz.U. 1924 nr 89 poz. 845 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 7 września 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zatwierdzeniu taryf na przewóz bagażu i towarów prywatną koleją Twarda Góra-Nowe.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 815 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 24 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 811 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 września 1924 r. w sprawie uzupełnienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 802 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 801 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 793 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 15 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 791 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 1924 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1924 nr 78 poz. 760 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1924 r. w sprawie podwyższenia taryfy opłat dla urzędników stanu cywilnego na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1924 nr 77 poz. 754 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 sierpnia 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 77 poz. 753 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 sierpnia 1924 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1924 nr 77 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 sierpnia 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 727 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 6 sierpnia 1924 r. w sprawie częściowej zmiany artykułu 1-go rozporządzenia o taryfie celnej.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 689 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. o taksie dla komorników sądowych.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 27 lipca 1924 r. w sprawie zmiany brzmienia punktów 5 i 14 artykułu 10 oraz artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1924 nr 66 poz. 649 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 25 lipca 1924 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 66 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 22 lipca 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 66 poz. 646 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 22 lipca 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 624 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 17 lipca 1924 r. o zmianie "taksy komisowego" pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 618 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1924 r. w sprawie uzupełnienia art. 2 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1924 nr 62 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 15 lipca 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 60 poz. 608 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1924 r. w sprawie zmiany brzmienia punktów 1 i 2 artykułu 10 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 475 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 maja 1924 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na linji Jabłonna-Karczew towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 474 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 maja 1924 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 43 poz. 455 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 maja 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 41 poz. 439 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 maja 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 35 poz. 376 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 kwietnia 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 35 poz. 375 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 kwietnia 1924 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1924 nr 32 poz. 336 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 5 kwietnia 1924 r. o waloryzacji i zmianie opłat taryfy osobowej, bagażowej i towarowej na wąskotorowej kolei Wawer-Wiązowna.
Dz.U. 1924 nr 30 poz. 305 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 marca 1924 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 30 poz. 303 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 marca 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 25 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 11 marca 1924 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1924 nr 24 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 11 marca 1924 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.
Dz.U. 1924 nr 24 poz. 254 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 marca 1924 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1924 nr 22 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 6 marca 1924 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1924 nr 18 poz. 184 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 lutego 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1924 nr 14 poz. 142 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 lutego 1924 r. o uzupełnieniu taryfy towarowej, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi.
Dz.U. 1924 nr 11 poz. 100 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 stycznia 1924 r. o uzupełnieniu Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1046 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 grudnia 1922 r. o uzupełnianiu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1045 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 grudnia 1922 r. w sprawie częściowej zmiany zagranicznej taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1922 nr 113 poz. 1028 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 grudnia 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1019 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 grudnia 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 108 poz. 1002 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany taryfy adwokackiej obowiązującej w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1922 nr 107 poz. 1000 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 listopada 1922 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 994 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 listopada 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1922 nr 41 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1922 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.