Wyszukiwanie

strefa nadgraniczna

Liczba znalezionych aktów: 22.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2010 nr 108 poz. 693 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 188 poz. 1580 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 576 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną.
Dz.U. 2001 nr 93 poz. 1031 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawiania turystyki w strefie nadgranicznej.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 416 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawniania turystyki w strefie nadgranicznej.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 183 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lipca 1982 r. w sprawie wyłączenia niektórych osób spod obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy w strefie nadgranicznej.
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 499 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1939 r. o wprowadzeniu niektórych ograniczeń, obowiązujących w strefie nadgranicznej, na obszar pasa granicznego w województwach: białostockim, kieleckim, łódzkim, warszawskim i pomorskim.
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 498 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1939 r. o obowiązku parcelacyjnym w pasie granicznym.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 68 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o pasie granicznym.
Dz.U. 1938 nr 71 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1938 r. o pasie granicznym.
M.P. 1997 nr 78 poz. 761 obowiązujący Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów tablic oznaczających strefę nadgraniczną oraz pas drogi granicznej.
M.P. 1997 nr 73 poz. 700 uznany za uchylony Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 1997 r. w sprawie wyznaczenia przebiegu linii określającej zasięg strefy nadgranicznej.
M.P. 1992 nr 5 poz. 30 obowiązujący Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie określenia wzorów tablic oznaczających strefę nadgraniczną oraz pas drogi granicznej.
M.P. 1971 nr 29 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.
M.P. 1970 nr 40 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1970 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.
M.P. 1968 nr 41 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 291 Rady Ministrów z dnia 20 września 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.
M.P. 1966 nr 27 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie znaków granicznych, utrzymywania przejść granicznych oraz zamieszkania i pobytu w strefie nadgranicznej.
M.P. 1961 nr 54 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 175 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 544 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1956 r. w sprawie znaków granicznych, utrzymywania przejść granicznych oraz zamieszkania i pobytu w strefie nadgranicznej.
M.P. 1958 nr 26 poz. 157 uchylony Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1958 r. zmieniająca uchwałę z dnia 23 maja 1958 r. w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.
M.P. 1957 nr 50 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.
M.P. 1956 nr 71 poz. 861 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 544 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1956 r. w sprawie znaków granicznych, utrzymywania przejść granicznych oraz zamieszkania i pobytu w strefie nadgranicznej.