Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Spraw Wojskowych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Rolnictwa, Reform Rolnych, Robót Publicznych, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 lutego 1929 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1929-02-26
Data wejścia w życie:
1929-03-06
Data obowiązywania:
1929-03-06
Organ wydający:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. SKARBU
  • MIN. ROLNICTWA
  • MIN. REFORM ROLNYCH
  • MIN. ROBÓT PUBLICZNYCH
  • MIN. KOMUNIKACJI
  • MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU
  • MIN. POCZT I TELEGRAFÓW
  • MIN. SPRAW WOJSKOWYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)