Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1975-06-18
Data wydania:
1975-06-12
Data wejścia w życie:
1976-01-01
Data uchylenia:
2003-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Akty zmienione (1)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (29)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (11)
Akty uchylające (1)