Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o wynalazczości.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1984-05-14
Data wydania:
1984-04-26
Data wejścia w życie:
1984-07-01
Data obowiązywania:
1984-07-01
Data uchylenia:
2001-08-22
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 1984 r. nr 33 poz. 177 z dniem 28 czerwca 1984 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Akty zmienione (1)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (3)
Akty uchylające (1)