Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i łączności z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie na statkach żeglugi morskiej i śródlądowej oraz cywilnych statkach żeglugi powietrznej urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1988-12-29
Data wydania:
1988-12-22
Data wejścia w życie:
1989-01-12
Data uchylenia:
1991-03-31
Organ wydający:
  • MIN. TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)