Wyszukiwanie

łączność

Liczba znalezionych aktów: 510. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 1700 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych
Dz.U. 2017 poz. 2152 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
Dz.U. 2016 poz. 1414 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych
Dz.U. 2016 poz. 964 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
Dz.U. 2014 poz. 1191 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym
Dz.U. 2014 poz. 368 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie danych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
Dz.U. 2014 poz. 243 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2013 poz. 1406 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie planu współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową
Dz.U. 2013 poz. 1384 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
Dz.U. 2011 nr 153 poz. 903 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1302 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2010 r. w sprawie danych dotyczących infrastruktury niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1159 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2258 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu
Dz.U. 2005 nr 103 poz. 862 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1855 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1850 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 770 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 719 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 687 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. sygn. akt SK 56/03
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 627 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2004 nr 24 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego
Dz.U. 2004 nr 5 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych
Dz.U. 2004 nr 5 poz. 32 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie planu współdziałania operatora publicznego z wojskową pocztą polową
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1550 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączności", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1443 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", przyjęty podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1442 obowiązujący Protokół o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", przyjęty podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1366 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1347 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), przyjętych w Londynie dnia 24 kwietnia 1998 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1346 obowiązujący Poprawki do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), przyjęte w Londynie dnia 24 kwietnia 1998 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1345 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 19 stycznia 1989 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1344 obowiązujący Poprawki przyjęte w Londynie dnia 19 stycznia 1989 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1343 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 16 października 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT)), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1342 obowiązujący Poprawki przyjęte w Londynie dnia 16 października 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (UNMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1341 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmienionej konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej (EUTELSAT), przyjętej w Cardiff dnia 20 maja 1999 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1340 obowiązujący Zmieniona Konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej (EUTELSAT), przyjęta w Cardiff dnia 20 maja 1999 r.
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1188 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 647 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1956 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych.
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 września 2002 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych.
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 985 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 981 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe.
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 760 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 689 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2002 r. sygn. akt P. 10/01.
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 436 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1553 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1533 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.
Dz.U. 2001 nr 105 poz. 1145 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączności", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 739 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego.
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 678 uchylony Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 599 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 966 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 925 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zarządzenia przetargu w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych według standardu UMTS, oraz określenia trybu i warunków przeprowadzenia tego przetargu.
Dz.U. 2000 nr 73 poz. 852 uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 644 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla telekomunikacji sieci użytku publicznego.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 326 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie określenia systemów i standardów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 24 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1252 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystywania.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1078 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 897 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 835 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 600 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 461 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o łączności
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.
Dz.U. 1999 nr 25 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.
Dz.U. 1999 nr 16 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.
Dz.U. 1999 nr 5 poz. 36 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju i zakresu usług świadczonych w sieciach radiokomunikacji ruchomej, do których nie stosuje się ograniczeń przy wydawaniu zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń.
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1047 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1046 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.
Dz.U. 1998 nr 150 poz. 984 uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 740 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 736 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1998 nr 85 poz. 542 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 333 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 245 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1998 nr 16 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1998 nr 16 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.
Dz.U. 1998 nr 3 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 887 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 675 uchylony Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska".
Dz.U. 1997 nr 79 poz. 486 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.
Dz.U. 1997 nr 43 poz. 272 obowiązujący Ustawa z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Dz.U. 1997 nr 39 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.
Dz.U. 1997 nr 10 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.
Dz.U. 1996 nr 126 poz. 592 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności.
Dz.U. 1996 nr 111 poz. 534 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 523 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączności", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 436 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.
Dz.U. 1996 nr 66 poz. 325 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmiany organizacyjne w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1996 nr 40 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 157 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Czwartego protokołu dodatkowego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 14 grudnia 1989 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 156 obowiązujący Czwarty protokół dodatkowy, sporządzony w Waszyngtonie dnia 14 grudnia 1989 r. do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 155 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Trzeciego protokołu dodatkowego, sporządzonego w Hamburgu dnia 27 lipca 1984 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 154 obowiązujący Trzeci protokół dodatkowy sporządzony w Hamburgu dnia 27 lipca 1984 r. do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1996 nr 31 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.
Dz.U. 1996 nr 27 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.
Dz.U. 1996 nr 18 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie trybu otwierania niedoręczalnych listów i sposobu postępowania z nimi.
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 667 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre surowce przywożone z zagranicy do produkcji kabli.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 649 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wysokości opłat za egzaminy osób ubiegających się o wydanie świadectwa uprawniającego do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 648 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 592 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 października 1995 r. w sprawie warunków wydawania świadectw homologacji i zakresu ich obowiązywania.
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 564 uchylony Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o łączności.
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 512 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu oznakowania urządzeń telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1995 nr 70 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 67 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Dz.U. 1995 nr 60 poz. 310 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 271 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej, a także rodzaju dokumentów wymaganych przy wywozie lub wysyłaniu za granicę wartości dewizowych.
Dz.U. 1995 nr 24 poz. 131 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 czerwca 1994 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, otwartej do podpisu w Paryżu dnia 15 lipca 1982 r.
Dz.U. 1995 nr 24 poz. 130 wygaśnięcie aktu Konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, otwarta do podpisu w Paryżu dnia 15 lipca 1982 r.
Dz.U. 1995 nr 6 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie kwot na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 761 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych i więziennictwa.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 758 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 677 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 652 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 651 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1994 nr 114 poz. 552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych.
Dz.U. 1994 nr 101 poz. 495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty pocztowej w związku z denominacją złotego.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 450 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności.
Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.
Dz.U. 1993 nr 93 poz. 429 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 427 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 maja 1993 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 249 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie wykładni art. 80 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie zadań i kompetencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 451 uchylony Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 435 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 434 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zasad korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe.
Dz.U. 1991 nr 97 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 października 1991 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 97 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.
Dz.U. 1991 nr 97 poz. 429 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1991 nr 96 poz. 428 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 2 października 1991 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1991 nr 96 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 293 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.
Dz.U. 1991 nr 31 poz. 130 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych oraz warunków ich współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 80 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 492 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami miejskimi oraz zakresu nadzoru fachowego i pomocy udzielanej tym strażom przez Komendanta Głównego Policji.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 17 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 66 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 408 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie i używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych innych niż odbiorniki powszechnego odbioru.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i łączności z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie na statkach żeglugi morskiej i śródlądowej oraz cywilnych statkach żeglugi powietrznej urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 23 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie, zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 19 kwietnia 1988 r. w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za usługi telekomunikacyjne.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 18 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 180 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 174 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 maja 1987 r. w sprawie opłat za używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych oraz wysokości kar za zwłokę w uiszczaniu opłat.
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1986 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 174 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Nairobi dnia 6 listopada 1982 r.
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 173 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna, sporządzona w Nairobi dnia 6 listopada 1982 r.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1986 nr 32 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 lipca 1986 r. w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 czerwca 1986 r. w sprawie opłat za używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych oraz wysokości kar za zwłokę w uiszczaniu opłat.
Dz.U. 1986 nr 27 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 czerwca 1986 r. w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1986 r. w sprawie zakładania i używania przewodowych sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 1986 r. w sprawie maszyn i urządzeń technicznych wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, podlegających obowiązkowi zgłoszenia Państwowej Inspekcji Radiowej.
Dz.U. 1986 nr 19 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 25 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie, zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 77 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych.
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie wykonania umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym oraz trybu postępowania reklamacyjnego.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie świadectw homologacji i warunków uzyskania zgody na zastosowanie urządzeń telekomunikacyjnych w jednolitej sieci telekomunikacyjnej Państwa.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 60 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1986 r. w sprawie powołania okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Radiowej.
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie i używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych innych niż odbiorniki powszechnego odbioru.
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat taryfowych za usługi telekomunikacyjne o charakterze powszechnym.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Państwowej Inspekcji Radiowej.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 163 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu i zasad działania oraz organizacji Państwowej Inspekcji Radiowej.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1985 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 30 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1985 r. w sprawie trybu wyboru i zasad działania rad załogi w państwowej jednostce organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 21 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności.
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 238 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora.
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 10 maja 1983 r. w sprawie sposobu dokonywania, zabezpieczania, przechowywania, odtwarzania oraz niszczenia zapisów treści rozmów telefonicznych.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 19 obowiązujący Konwencja o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz Porozumienie Eksploatacyjne dotyczące Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) sporządzone w Londynie dnia 3 września 1976 r.
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 105 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 90 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Drugim protokole dodatkowym do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonym w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 17 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Ludową Republikę Bułgarii Porozumienia o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Berlinie dnia 20 września 1976 r.
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1978 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 124 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole dodatkowym do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonym w Tokio dnia 14 listopada 1969 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 120 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Indonezję i Haiti Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie reflektorów radarowych na statkach morskich.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 315 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 367 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zmian organizacji wydawniczej i kolportażu prasy.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 346 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia przy urządzeniach wytwarzających mikrofale.
Dz.U. 1972 nr 21 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym.
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 11 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Fidżi Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 28 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Turcję Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1970 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez pocztę.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 240 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Gwineę Równikową oraz Nepal Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 176 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lipca 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Peru Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 91 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Gwatemalę Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1970 nr 6 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 marca 1970 r. w sprawie zadań i organizacji służby ratownictwa morskiego i brzegowego.
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 24 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 232 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 113 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji międzynarodowej o ochronie kabli podmorskich, podpisanej w Paryżu dnia 14 marca 1884 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 109 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 108 uchylony Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna, sporządzona w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 kwietnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 46 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lutego 1969 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 stycznia 1969 r. w sprawie udzielania zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych.
Dz.U. 1969 nr 2 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 grudnia 1968 r. w sprawie zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych i warunków ich używania.
Dz.U. 1967 nr 46 poz. 230 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1965 r. w sprawie sporządzenia protestów weksli przez urzędy pocztowe.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 314 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii i Gwatemali do Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 311 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 października 1964 r. w sprawie przystąpienia Sierra Leone, Algierii i Ugandy do Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Dz.U. 1964 nr 41 poz. 276 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu.
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 1963 r. w sprawie powoływania poborowych i innych osób do czynnej służby wojskowej i zwalniania z tej służby.
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Krótkofalowców za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 listopada 1961 r. w sprawie obowiązku zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości.
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 5 lipca 1961 r. w sprawie szczegółowych zasad określania wewnątrzzakładowych sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności.
Dz.U. 1955 nr 12 poz. 70 uchylony Dekret z dnia 11 marca 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Poczt i Telegrafów w urząd Ministra Łączności.
Dz.U. 1953 nr 37 poz. 155 uchylony Dekret z dnia 29 lipca 1953 r. o zmianie ustawy o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 210 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy europejskiej konwencji radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 33 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 82 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, Planu i Protokołu końcowego, podpisanych w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 81 obowiązujący Europejska Konwencja Radiofoniczna, Plan kopenhaski i Protokół końcowy, załączone do Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, podpisane w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1949 r.).
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 498 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Europejskiej Konwencji Radiofonicznej wraz z Planem Kopenhaskim i Protokołem Końcowym, podpisanych w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.
Dz.U. 1946 nr 59 poz. 323 uchylony Dekret z dnia 17 października 1946 r. o Straży Pocztowej.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 562 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o ochronie i utrzymaniu prawidłowego działania środków komunikacyjnych i środków łączności wraz z przynależnymi urządzeniami urzędów i instytucji rządowych i samorządowych.
Dz.U. 1939 nr 29 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie obrony Państwa.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 217 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Jugosławię dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 23 października 1930 r. dotyczącego sygnałów morskich.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 127 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 1937 r. w sprawie przystąpienia Maroka do konwencji międzynarodowej z dnia 14 marca 1884 r. o ochronie kabli podmorskich.
Dz.U. 1936 nr 82 poz. 571 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie przystąpienia Turcji do układu dotyczącego sygnałów morskich i układu dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, z dnia 23 października 1930 r.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 559 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentów ratyfikacyjnych układu, dotyczącego sygnałów morskich oraz układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, z dnia 23 października 1930 r.
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 119 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1935 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 97 obowiązujący Konwencja międzynarodowa o ochronie kabli podmorskich.
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 96 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych krajów do konwencji z dnia 14 marca 1884 r. o ochronie kabli podmorskich.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 962 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 listopada 1934 r. w sprawie częściowej zmiany ordynacji telegraficznej.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 827 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 października 1934 r. w sprawie przyjmowania weksli, płatnych w siedzibie miejscowego urzędu pocztowego, do zaprotestowania.
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 312 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego układu dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju.
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 269 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie kabli podmorskich, podpisanej w Paryżu wraz z artykułem dodatkowym i protokółem podpisania dnia 14 marca 1884 r., do deklaracji, podpisanej w Paryżu dnia 1 grudnia 1886 r. i dnia 23 marca 1887 r. za Niemcy, oraz do protokółu zamknięcia, podpisanego w Paryżu dnia 7 lipca 1887 r.
Dz.U. 1934 nr 14 poz. 115 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych, uznania swych podpisów za ostateczne, oraz zgłoszenia przystąpień do Układu, dotyczącego sygnałów morskich oraz do Układu dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, podpisanych w Lizbonie dnia 23 października 1930 r. wraz z odnośnemi Regulaminami.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 lipca 1933 r. w sprawie częściowego uzupełnienia taryfy telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 711 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 września 1931 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 709 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w administracyjno-rachunkowej służbie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 659 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 maja 1931 r. w sprawie uzupełnienia taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1931 r. o wprowadzeniu w obieg pojedyńczych kartek pocztowych z widokami ze znaczkami 15 gr z podobizną Henryka Sienkiewicza.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 534 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 lipca 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 kwietnia 1930 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej.
Dz.U. 1929 nr 44 poz. 370 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 czerwca 1929 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 marca 1929 r. o taryfie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 620 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 28 czerwca 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 530 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Poczt i Telegrafów z dnia 27 kwietnia 1928 r. zmieniające rozporządzenie Ministrów: Kolei i Przemysłu i Handlu z dnia 19 listopada 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie - w zakresie przewozu poczty kolejami.
Dz.U. 1928 nr 53 poz. 507 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 kwietnia 1928 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 24 maja 1927 r. w sprawie radjotelegramów listowych, wymienianych z Ameryką "via Radjo - Warszawa".
Dz.U. 1928 nr 40 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 lutego 1928 r. o wprowadzeniu w obieg pojedyńczych kartek pocztowych ze znaczkiem 15 gr. z podobizną Henryka Sienkiewicza.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 379 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 378 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 992 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 grudnia 1927 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej z dnia 15 czerwca 1927 r. obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1927 nr 107 poz. 918 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.
Dz.U. 1927 nr 104 poz. 905 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 listopada 1927 r. o zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1927 nr 103 poz. 899 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1927 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych.
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 września 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1927 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 774 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 września 1927 r. w sprawie używania maszyn do oznaczania na pocztowych przesyłkach listowych kwoty uiszczonej opłaty pocztowej.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 679 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o odpowiedzialności Skarbu Państwa za przesyłki pocztowe, telegramy i rozmowy telefoniczne w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.
Dz.U. 1926 nr 87 poz. 483 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.
Dz.U. 1926 nr 82 poz. 457 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 sierpnia 1926 r. dotyczące zmian niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu u dnia 13 grudnia 1924 r. w sprawie należytości budowlanych uiszczanych przez abonentów państwowych sieci telefonicznych nowozgłaszających się, zmieniających lokale lub cesjonariuszy.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 252 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 kwietnia 1926 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 14 września 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i zmianie niektórych warunków przyjmowania przesyłek pocztowych oraz rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1924 r. w sprawie ustalenia taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych w walucie złotowej.
Dz.U. 1926 nr 27 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1926 r. w sprawie zwrotu i zmiany adresu przesyłek pocztowych oraz zmiany pobrania lub zlecenia.
Dz.U. 1926 nr 9 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 stycznia 1926 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lutego 1924 r. w przedmiocie listów za dowodem doręczenia.
Dz.U. 1926 nr 7 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 stycznia 1926 r. o adresowaniu przesyłek pocztowych i telegramów, zamawianiu rozmów telefonicznych oraz używaniu języków w komunikacji telegraficznej i telefonicznej w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 648 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 września 1925 r. o zmianie § 2 rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 8 października 1923 roku w sprawie ulgowej opłaty pocztowej za przesyłanie paczek z podręcznikami szkolnemi.
Dz.U. 1925 nr 45 poz. 311 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 915 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych, w sprawie zakładania, utrzymania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 czerwca 1924 r. w przedmiocie podwyższenia kwoty przekazów pocztowych z Francji do Polski i w kierunku odwrotnym.
Dz.U. 1924 nr 32 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 kwietnia 1924 r. w przedmiocie obliczania należytości za przesyłanie czasopism pocztą w obrocie wewnętrznym i z W. M. Gdańskiem.
Dz.U. 1924 nr 32 poz. 331 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 19 marca 1924 r. o zastosowaniu stałej jednostki do opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych, oraz do wszelkich świadczeń pieniężnych o charakterze publiczno-prawnym, na rzecz zarządu pocztowego i telegraficznego.
Dz.U. 1924 nr 20 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lutego 1924 r. w przedmiocie listów za dowodem doręczenia.
Dz.U. 1924 nr 9 poz. 85 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. w przedmiocie ustanowienia Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów.
Dz.U. 1924 nr 2 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 grudnia 1923 r. w sprawie waloryzacji opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1141 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 grudnia 1923 r. o częściowej zmianie opłat listowych w obrocie z Austrją.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1139 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1923 r. o zmianie sposobu przeliczania kwot przekazów pocztowych z waluty polskiej na dolary Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i z dolarów na walutę polską.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1137 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 grudnia 1923 r. w sprawie zaprowadzenia t.zw. telegramów listowych.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 821 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 sierpnia 1923 r. w przedmiocie pełnomocnictw pocztowych.
Dz.U. 1923 nr 104 poz. 816 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 września 1923 r. w sprawie zwrotu opłat za zaginione, uszkodzone i obrabowane przesyłki pocztowe w ruchu wewnętrznym.
Dz.U. 1923 nr 103 poz. 807 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 października 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 96 poz. 765 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 września 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 90 poz. 711 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 sierpnia 1923 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 682 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 sierpnia 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 61 poz. 455 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 czerwca 1923 r. w przedmiocie taryf pocztowych.
Dz.U. 1923 nr 58 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 maja 1923 r. w przedmiocie ryczałtowania opłat pocztowych za przesyłki listowe władz i urzędów państwowych.
Dz.U. 1923 nr 49 poz. 336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1923 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych za czas, spędzony w służbie w pocztach ruchomych (ambulansach pocztowych) i przy konwojowaniu poczty kolejami.
Dz.U. 1923 nr 46 poz. 317 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 kwietnia 1923 r. w sprawie przesyłania przesyłek pocztowych w torbach zamykanych dla adresatów zamieszkałych w pozamiejscowym okręgu doręczeń urzędu pocztowego.
Dz.U. 1923 nr 33 poz. 220 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 33 poz. 219 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 marca 1923 r. w sprawie obrotu przesyłek pocztowych za pobraniem do 500.000 mk. z polską częścią Górnego Śląska.
Dz.U. 1923 nr 33 poz. 218 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1923 r. w sprawie nadawania i doręczania przesyłek poczty lotniczej jako przesyłek pośpiesznyh.
Dz.U. 1923 nr 18 poz. 114 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 stycznia 1923 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1919 r. w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu pocztowego za krajowe przesyłki pocztowe i telegramy.
Dz.U. 1923 nr 15 poz. 103 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 lutego 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 11 poz. 73 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 stycznia 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat za rozmowy telefoniczne między Polską a Austrją.
Dz.U. 1923 nr 10 poz. 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1923 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za służbę nocną.
Dz.U. 1923 nr 10 poz. 59 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1923 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych za czas pracy w pocztach ruchomych i za czas konwojowania poczty kolejami.
Dz.U. 1923 nr 7 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 stycznia 1923 r. w sprawie zmian w rozporządzeniach z dnia 13 maja i 23 sierpnia 1922 r. o postępowaniu z pocztowemi przesyłkami niedoręczalnemi, bez adresu oraz przedmiotami znalezionemi.
Dz.U. 1922 nr 81 poz. 725 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 września 1922 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 1919 r. w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu pocztowego za krajowe przesyłki pocztowe i telegramy.
Dz.U. 1922 nr 80 poz. 721 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu należytości telefonicznych.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 710 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1922 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za służbę nocną.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 699 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1922 r. o zmianie § 2 ust. 3c rozporządzenia z dnia 13 maja 1922 r. o postępowaniu z pocztowemi przesyłkami niedoręczalnemi, bez adresu oraz przedmiotami znalezionemi.
Dz.U. 1922 nr 75 poz. 678 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1922 r. w przedmiocie przyznania funkcjonarjuszom Ministerstwa Poczt i Telegrafów radjospecjalistom 25% dodatku od uposażenia.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 655 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu opłat pocztowych i telegraficznych.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 649 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 kwietnia 1922 r. o przystąpieniu Polski do Międzynarodowego Związku Telegraficznego.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 636 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji handlowej, zawartej między Polską i Rumunją, a podpisanej w Bukareszcie dnia 1 lipca 1921 roku, jakoteż umowy między zarządami poczt, telegrafów i telefonów Polski i Rumunji, dotyczącej wzajemnej wymiany korespondencji telegraficznej, telefonicznej i paczek pocztowych między Polską i Rumunją, podpisanej tego samego dnia w Bukareszcie.
Dz.U. 1922 nr 65 poz. 588 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 lipca 1922 r. o zaprowadzeniu wymiany listów z podaną wartością z zagranicą.
Dz.U. 1922 nr 61 poz. 551 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 maja 1922 r. o postępowaniu z pocztowemi przesyłkami niedoręczalnemi, bez adresu oraz przedmiotami znalezionemi.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 czerwca 1922 r. o podwyższeniu wewnętrznej taryfy telegraficznej i częściowej zmianie zagranicznej taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 515 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 lipca 1922 r. o częściowej zmianie taryfy listowej w obrocie z Rumunją.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 514 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 lipca 1922 r. o podwyższeniu ekwiwalentu franka złotego w ruchu telegraficznym i paczkowym z Polski za granicę.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 440 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 czerwca 1922 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 1919 r. w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu pocztowego za krajowe przesyłki pocztowe i telegramy.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 439 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 czerwca 1922 r. o podwyższeniu opłat pocztowych.
Dz.U. 1922 nr 25 poz. 211 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 kwietnia 1922 r. o podwyższeniu kwoty przekazów pocztowych i telegraficznych, pobrań oraz deklarowanej wartości prywatnych paczek i listów wartościowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1922 nr 25 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 marca 1922 r. o podwyższeniu taryfy telefonicznej.
Dz.U. 1922 nr 22 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 marca 1922 r. o częściowym podwyższeniu opłat pocztowych.
Dz.U. 1922 nr 22 poz. 189 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 marca 1922 r. o opłacaniu przesyłek pocztowych przy nadaniu w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1922 nr 18 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 lutego 1922 r. o częściowem podwyższeniu opłat telefonicznych.
Dz.U. 1922 nr 14 poz. 131 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 lutego 1922 r. w sprawie uwolnienia od opłat pocztowych reklamacji gazetowych.
Dz.U. 1922 nr 14 poz. 121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1922 r. w sprawie zmiany § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. o utworzeniu Państwowego Komitetu Radjotechnicznego.
Dz.U. 1922 nr 9 poz. 62 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 grudnia 1921 r. w sprawie zaprowadzenia wymiany paczek z zagranicą.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 778 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 października 1921 r. w przedmiocie wprowadzenia płatnych blankietów telegraficznych nadawczych.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 751 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmiany § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. o utworzeniu Państwowego Komitetu Radjotechnicznego.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 600 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 października 1921 r. w przedmiocie podjęcia ruchu paczkowego między Polską a Szwajcarią.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 października 1921 r. w sprawie zmiany opłat pocztowych za paczki do Czechosłowacji i do Austrji.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 589 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 571 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 541 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1921 r. o rozciągnięciu na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej ustaw z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu i z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny.
Dz.U. 1921 nr 72 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 lipca 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1921 nr 61 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 lipca 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 360 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 kwietnia 1921 r. w przedmiocie podjęcia wzajemnego pocztowego ruchu paczkowego między Polską a Austrją.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1921 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych za czas, spędzony w służbie w pocztach ruchomych (ambulansach pocztowych).
Dz.U. 1921 nr 35 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 lutego 1921 r. w przedmiocie wzajemnego pocztowego ruchu paczkowego między Polską a Czecho-Słowacją.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 184 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 lutego 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 grudnia 1920 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1921 nr 7 poz. 36 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 119 poz. 786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Poczt i Telegrafów zarządu poczt, telegrafów i telefonów na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 113 poz. 749 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 listopada 1920 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 658 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Poczt i Telegrafów i Kolei w przedmiocie ułatwienia donoszeń ludności cywilnej, odnoszących się do bezprawnych rekwizycji i plądrowania przez osoby wojskowe.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 630 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów, dotyczące zmiany ustępu trzeciego art. 6 rozporządzenia w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1920 nr 68 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1920 nr 32 poz. 192 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zamknięcia granic Państwa przez okres 10 dni w czasie wymiany i stemplowania banknotów koronowych.
Dz.U. 1920 nr 30 poz. 176 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie tymczasowego uregulowania ruchu tranzytowego i sąsiedzkiego między Polską a Niemcami.
Dz.U. 1920 nr 29 poz. 173 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1920 nr 24 poz. 146 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1920 nr 7 poz. 50 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów o wprowadzeniu waluty markowej w kasowości i rachunkowości pocztowej, telegraficznej i telefonicznej na ziemiach z walutą koronową.
Dz.U. 1920 nr 5 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów o wprowadzeniu na ziemiach z walutą koronową taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej w markach polskich.
Dz.U. 1919 nr 78 poz. 442 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie zniesienia wolności od opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1919 nr 78 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu pocztowego za krajowe przesyłki pocztowe i telegramy.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 396 uchylony Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o powołaniu pracowników kolei, poczty, żeglugi parowej, telegrafu i telefonu do służby w armji.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 44 poz. 310 uchylony Ustawa z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 17 poz. 222 uchylony Dekret o tymczasowych przepisach pocztowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 142 Dekret o utworzeniu Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
M.P. 2017 poz. 834 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR)
M.P. 2006 nr 51 poz. 554 obowiązujący Zarządzenie Ministra Transportu z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego"
M.P. 2000 nr 42 poz. 817 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.
M.P. 2000 nr 24 poz. 507 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 4 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.
M.P. 2000 nr 4 poz. 65 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.
M.P. 1998 nr 15 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie ogłoszenia statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".
M.P. 1998 nr 8 poz. 166 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 5 marca 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1998 r.
M.P. 1997 nr 78 poz. 741 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 października 1997 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.
M.P. 1997 nr 63 poz. 615 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania kontroli korespondencji i stosowania środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów przy wykonywaniu przez Urząd Ochrony Państwa czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także określenia rodzajów tych środków.
M.P. 1997 nr 59 poz. 567 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 września 1997 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia.
M.P. 1997 nr 46 poz. 451 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 23 lipca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.
M.P. 1997 nr 45 poz. 444 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 11 lipca 1997 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1998 r.
M.P. 1996 nr 76 poz. 698 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.
M.P. 1996 nr 54 poz. 492 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 sierpnia 1996 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń i dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.
M.P. 1996 nr 42 poz. 407 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie planu numeracji krajowej.
M.P. 1996 nr 39 poz. 384 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.
M.P. 1996 nr 29 poz. 305 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.
M.P. 1996 nr 26 poz. 269 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 17 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.
M.P. 1995 nr 68 poz. 769 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej.
M.P. 1995 nr 42 poz. 490 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 25 lipca 1995 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargu na wydanie koncesji i zezwolenia na budowę sieci, przydział częstotliwości i wykonywanie usług cyfrowej radiokomunikacji ruchomej lądowej według standardu GSM w paśmie 900 MHz.
M.P. 1995 nr 32 poz. 373 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 19 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim te linie powinny odpowiadać.
M.P. 1995 nr 26 poz. 316 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.
M.P. 1995 nr 23 poz. 272 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych.
M.P. 1995 nr 22 poz. 267 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie określenia ogólnokrajowych podmiotów gospodarczych, których statutowe organy mogą zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.
M.P. 1995 nr 21 poz. 254 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1995 nr 18 poz. 220 uznany za uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie Komitetu Spraw Obronnych Rady Ministrów.
M.P. 1995 nr 2 poz. 31 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1994 nr 62 poz. 550 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ulg i uprawnień w zakresie usług telekomunikacyjnych.
M.P. 1994 nr 43 poz. 356 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 lipca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 24 poz. 199 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1994 nr 24 poz. 198 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 19 poz. 146 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 7 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 13 poz. 104 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1994 nr 6 poz. 54 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu i warunków wykonywania przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska niektórych czynności bankowych.
M.P. 1993 nr 66 poz. 586 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 6 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1993 nr 58 poz. 537 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 25 października 1993 r. w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej.
M.P. 1993 nr 55 poz. 511 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 19 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1993 nr 36 poz. 369 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 8 lipca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1993 nr 33 poz. 339 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1993 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1993 nr 29 poz. 315 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.
M.P. 1993 nr 21 poz. 225 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 10 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1993 nr 10 poz. 70 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 1993 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1992 nr 37 poz. 276 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1992 nr 33 poz. 230 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1992 nr 20 poz. 154 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie określenia zasad współdziałania Straży Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej.
M.P. 1992 nr 13 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim te linie powinny odpowiadać.
M.P. 1992 nr 13 poz. 94 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania.
M.P. 1992 nr 11 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 31 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1992 nr 9 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie planu zagospodarowania numeracji.
M.P. 1991 nr 36 poz. 268 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 18 października 1991 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.
M.P. 1991 nr 30 poz. 221 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 3 września 1991 r. w sprawie planu numeracji krajowej.
M.P. 1991 nr 26 poz. 181 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie oznakowania urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.
M.P. 1991 nr 26 poz. 180 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1991 nr 19 poz. 134 obowiązujący Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1991 r. w sprawie zasad przewozu ładunków pocztowych kolejami.
M.P. 1991 nr 12 poz. 81 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1991 nr 7 poz. 48 uznany za uchylony Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie trybu przekształcenia państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
M.P. 1991 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek obsługujących obrót oszczędnościowy o zajęciu w drodze egzekucji rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1989 nr 22 poz. 175 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 1989 r. o zawieszeniu stosowania przepisów par. 13, 14, 15 i 17 Regulaminu miejscowej służby telefonicznej (V Tf-4) z dnia 22 sierpnia 1974 r. (zmiana z dnia 7 marca 1985 r., nr TLM 51010).
M.P. 1989 nr 19 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 18 maja 1989 r. zmieniające niektóre zarządzenia wykonawcze do ustawy o łączności.
M.P. 1989 nr 6 poz. 64 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 10 lutego 1989 r. w sprawie korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne.
M.P. 1988 nr 22 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie ulg w opłatach taryfowych za niektóre usługi telefoniczne świadczone na rzecz kombatantów oraz wdów (wdowców) pozostałych po kombatantach.
M.P. 1987 nr 29 poz. 231 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 14 września 1987 r. w sprawie ulgi w opłacie taryfowej za abonament telefoniczny dla kombatantów oraz wdów (wdowców) pozostałych po kombatantach.
M.P. 1987 nr 25 poz. 202 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 17 sierpnia 1987 r. w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.
M.P. 1987 nr 9 poz. 84 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 26 marca 1987 r. w sprawie krajowej taryfy pocztowej.
M.P. 1987 nr 8 poz. 71 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1987 r. w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1987 nr 7 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie zakresu i trybu obsługi klientów przy wykonywaniu usług telekomunikacyjnych przez państwową jednostkę organizacyjną "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
M.P. 1987 nr 7 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie zakresu i trybu obsługi klientów przy wykonywaniu usług pocztowych przez państwową jednostkę organizacyjną "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
M.P. 1987 nr 1 poz. 3 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.
M.P. 1986 nr 31 poz. 224 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 października 1986 r. w sprawie zmiany krajowej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1986 nr 30 poz. 218 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1986 r. w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1986 nr 30 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 15 września 1986 r. w sprawie warunków korzystania ze zwolnień od opłat taryfowych za niektóre usługi łączności pocztowej.
M.P. 1986 nr 29 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 26 września 1986 r. w sprawie zasad przewozu ładunków pocztowych kolejami.
M.P. 1986 nr 27 poz. 189 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 sierpnia 1986 r. w sprawie zmiany krajowej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1986 nr 26 poz. 181 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 sierpnia 1986 r. w sprawie krajowej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1986 nr 22 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 26 czerwca 1986 r. w sprawie uzgadniania planów budowy, rozbudowy i przebudowy przewodowych międzymiastowych sieci telekomunikacyjnych przez jednostki organizacyjne resortów górnictwa i energetyki, komunikacji oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych.
M.P. 1986 nr 20 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 25 czerwca 1986 r. w sprawie usług świadczonych przez państwową jednostkę organizacyjną "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", za które opłaty uiszczane są znaczkami pocztowymi.
M.P. 1986 nr 19 poz. 142 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 23 czerwca 1986 r. w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.
M.P. 1986 nr 18 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 26 czerwca 1986 r. w sprawie ewidencji linii i urządzeń telekomunikacyjnych.
M.P. 1986 nr 16 poz. 104 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1986 nr 13 poz. 90 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie sposobu przeprowadzania pomiarów kontrolnych pól elektromagnetycznych i oceny ich wyników oraz oznakowania stref ochronnych pierwszego stopnia do celów ochrony środowiska.
M.P. 1986 nr 8 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 marca 1986 r. w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1986 nr 1 poz. 4 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.
M.P. 1984 nr 14 poz. 101 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 marca 1984 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1983 nr 21 poz. 122 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 22 czerwca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg dla kombatantów w opłatach telefonicznych, radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1982 nr 32 poz. 285 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 28 grudnia 1982 r. w sprawie ulg dla kombatantów w opłatach telefonicznych, radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1975 nr 33 poz. 207 uznany za uchylony Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej.
M.P. 1974 nr 38 poz. 215 uchylony wykazem Uchwała nr 253 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1974 r. w sprawie zadrzewienia kraju.
M.P. 1971 nr 59 poz. 395 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 2 grudnia 1971 r. w sprawie upoważnienia Dyrekcji Okręgowych Poczt i Telekomunikacji - Telekomunikacyjnych Izb Pomiarowych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie do legalizacji narzędzi do pomiaru wielkości elektrycznych.
M.P. 1971 nr 11 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1971 r. w sprawie pasów drogowych dróg publicznych.
M.P. 1969 nr 44 poz. 353 obowiązujący Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 22 września 1969 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużonego Pracownika Łączności", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.
M.P. 1969 nr 36 poz. 275 uchylony wykazem Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Łączności".
M.P. 1968 nr 10 poz. 59 uchylony Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie utworzenia Państwowej Inspekcji Radiowej.
M.P. 1967 nr 27 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1967 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek obsługujących obrót oszczędnościowy o zajęciu w trybie administracyjnym rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1966 nr 59 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji i Ministra Łączności z dnia 10 października 1966 r. w sprawie pełnienia publicznej pomocniczej służby telegraficznej przez stacje kolejowe i konduktorów w pociągach pasażerskich.
M.P. 1965 nr 30 poz. 163 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1965 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek Powszechnej Kasy Oszczędności, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek obsługujących obrót oszczędnościowy Powszechnej Kasy Oszczędności oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych o zajęciu na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1963 nr 70 poz. 346 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Krótkofalowców".
M.P. 1963 nr 27 poz. 141 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Łączności z dnia 14 marca 1963 r. w sprawie przewozu osób i bagażu samochodami łączności używanymi jednocześnie do przewozu ładunków pocztowych.