Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie warunków i trybu udzielania upoważnień pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej do wykonywania niektórych czynności z zakresu dozoru technicznego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1988-12-30
Data wydania:
1988-12-22
Data wejścia w życie:
1988-01-01
Z mocą od:
1989-01-01
Data uchylenia:
2001-01-01
Organ wydający:
  • MIN. PRZEMYSŁU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)