Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie prowizorycznego stosowania, sporządzonego w Jasnej dnia 13 września 1996 r., Protokołu dodatkowego nr 4 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data wydania:
1996-12-12
Data wejścia w życie:
1997-01-15
Uwagi:
Status Umowy ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-5