Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1998-06-01
Data wejścia w życie:
1998-09-07
Organ wydający:
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)