Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy Głównego Inspektoratu Kolejnictwa, wykonujący zadania w zakresie nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego lub nadzoru technicznego i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2000-06-21
Data wydania:
2000-05-17
Data wejścia w życie:
2000-07-06
Data uchylenia:
2002-10-18
Organ wydający:
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (2)
Uchylenia wynikające z (1)