Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r., zmienionej Protokołem do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonym w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Dokument wypowiedzenia
Data ogłoszenia:
2001-09-26
Data wydania:
1999-10-26
Data wejścia w życie:
2000-12-21
Akty uchylone (3)