Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 2001 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kuby, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data ogłoszenia:
2001-12-14
Data wydania:
2001-12-11
Data wejścia w życie:
2001-12-29
Z mocą od:
2002-02-04
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (1)