Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Tekst jednolity dla aktu (1)