Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-08-28
Data wydania:
2002-07-24
Data wejścia w życie:
2003-01-01
Data obowiązywania:
2003-01-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 28 wchodzi w życie z dniem 12 września 2002 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1505 z wyjątkiem art. 2-8
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (2)