Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-11-27
Data wydania:
2002-10-28
Data wejścia w życie:
2003-01-01
Uwagi:
Przepisy art. 5 pkt 1(1), art. 51 ust. 3, art. 90 pkt 1(1) i art. 96 pkt 1(1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Przepisy art. 51 ust. 1 i 2 ustawy o której wyżej mowa, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, tracą moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z wyj. art. 2 i 3
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (1)