Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wzoru dokumentu potwierdzającego nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych lub pasz leczniczych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2002-12-17
Data wydania:
2002-12-06
Data wejścia w życie:
2003-01-01
Data uchylenia:
2004-09-08
Uwagi:
obowiązuje do dnia wejścia w życie nowego w związku z Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625
Organ wydający:
  • MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylające (1)