Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2004 r. sygn. akt K 1/04

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2004-10-29
Data wydania:
2004-10-19
Data wejścia w życie:
2004-10-29
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (2)
Odesłania (1)