Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. sygn. akt K 14/03

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2004-01-15
Data wydania:
2004-01-07
Data wejścia w życie:
2004-01-15
Z mocą od:
2004-12-31
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (20)
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (1)