Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-30
Data wydania:
2004-03-31
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Data uchylenia:
2009-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty wykonawcze (1)
Akty uchylające (1)