Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-10-27
Data wydania:
2011-09-16
Data wejścia w życie:
2012-01-28
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z wyj. art. 2 i 3
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Dyrektywy europejskie (8)