Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-10-10
Data wydania:
2012-09-14
Data wejścia w życie:
2012-10-25
Data uchylenia:
2017-01-15
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (4)
Uchylenia wynikające z (1)