Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-05-01
Data wydania:
2004-04-20
Data wejścia w życie:
2004-06-01
Uwagi:
art. 138 pkt 5-7 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r. 2) art. 12 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. 3) art. 101 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (47)
Akty uchylone (12)
Akty uznane za uchylone (19)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (204)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (11)
Akty zmieniające (143)
Dyrektywy europejskie (10)