Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-02-16
Data wydania:
2012-02-01
Data wejścia w życie:
2012-03-02
Data uchylenia:
2018-12-31
Organ wydający:
  • MIN. OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)