Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-08-30
Data wydania:
2018-07-05
Data wejścia w życie:
2018-10-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1, art. 42 pkt 2 lit. b oraz art. 334 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2018 r.; 2) art. 19 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego w art. 21 w ust. 1 pkt 39c, art. 120 pkt 1, art. 127 pkt 33?36 i 39 oraz art. 167 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (166)
Akty uchylone (14)
Akty uznane za uchylone (127)
Akty zmieniające (13)