Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-04-26
Data wydania:
2012-04-05
Data wejścia w życie:
2012-04-27
Data uchylenia:
2013-06-30
Organ wydający:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (5)
Uchylenia wynikające z (1)