Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-06-05
Data wydania:
2012-05-15
Data wejścia w życie:
2012-06-20
Data uchylenia:
2016-06-30
Organ wydający:
  • MIN. ŚRODOWISKA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)