Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt K 9/10

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2012-07-04
Data wydania:
2012-06-25
Data wejścia w życie:
2012-07-04
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (4)
Odesłania (1)