Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2012-09-05
Data wydania:
2012-09-03
Data wejścia w życie:
2012-09-06
Data uchylenia:
2019-07-02
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 351
Organ wydający:
  • MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (2)
Akty uchylające (1)