Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-08-16
Data wydania:
2002-07-03
Data wejścia w życie:
2002-11-17
Uwagi:
art. 226 ust. 3 i art. 228 ust. 1 wchodza w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (16)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (449)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (72)
Dyrektywy europejskie (51)