Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2013-02-25
Data wydania:
2013-02-22
Data wejścia w życie:
2013-02-26
Data obowiązywania:
2013-02-26
Organ wydający:
  • MIN. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (2)
Dyrektywy europejskie (1)