Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2006-12-11
Data wydania:
2006-12-06
Data wejścia w życie:
2006-12-26
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (18)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (783)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (26)
Dyrektywy europejskie (9)