Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2013-01-04
Data wydania:
2012-12-27
Data wejścia w życie:
2013-01-05
Data uchylenia:
2017-01-01
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 275
Organ wydający:
  • MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Hasła:
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)