Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-04-12
Data wydania:
2013-03-08
Data wejścia w życie:
2013-04-27
Uwagi:
Art. 42, art. 66 oraz art. 76 ust. 1 pkt 31 i 40 wchodzą w życie z dniem 26 listopada 2013 r.; Art. 35 ust. 3, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 1-4, art. 49-53, art. 55, art. 56, art. 57 ust. 1-8, art. 60-62, art. 76 ust. 1 pkt 25, 26, 32 i 35-37 oraz art. 77: - pkt 1 w zakresie art. 1 pkt 3, - pkt 3 - pkt 5 w zakresie art. 76 i art. 77 ust. 1 i 2, - pkt 7, - pkt 9: - - lit. b w zakresie art. 85 pkt 7 lit. c, - - lit. c, - pkt 11: - - lit. a tiret pierwsze, - - lit. c, - pkt 13 w zakresie art. 107 ust. 1 pkt 3a, 30 i 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (11)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (31)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (13)
Dyrektywy europejskie (11)