Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-02-07
Data wydania:
2018-12-14
Data wejścia w życie:
2019-04-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (28)
Dyrektywy europejskie (33)