Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2013-05-08
Data wydania:
2013-04-30
Data wejścia w życie:
2013-05-23
Data obowiązywania:
2013-05-23
Data uchylenia:
2017-06-05
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (4)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (8)