Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-08-20
Data wydania:
2013-05-24
Data wejścia w życie:
2013-12-01
Uwagi:
przepisy: 1) art. 36(4) ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym wyciągów z ksiąg wieczystych, 2) art. 36(4) ust. 4 i ust. 8-16 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 3) art. 36(5) ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym pobierania opłat od wniosku o wydanie wyciągu z księgi wieczystej, wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych oraz złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie - w celu samodzielnego wydrukowania - odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - stosuje się od dnia 1 lipca 2014 r Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2016 r. poz. 790), z wyjątkiem art. 2
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (21)
Akty zmieniające (1)