Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2014-04-15
Data wydania:
2014-04-04
Data wejścia w życie:
2014-04-30
Data obowiązywania:
2014-04-30
Data uchylenia:
2016-11-05
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (4)