Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 r. sygn. akt K 43/12

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2014-05-26
Data wydania:
2014-05-07
Data wejścia w życie:
2014-05-26
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (2)
Orzeczenie TK dla aktu (3)
Odesłania (2)