Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-08-23
Data wydania:
2017-07-12
Data wejścia w życie:
2017-09-23
Uwagi:
1) art. 1 pkt 38 w zakresie art. 49 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 2) art. 9 wchodzi w życie z dniem 7 września 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (7)
Akty wykonawcze (1)
Dyrektywy europejskie (12)