Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo pośredniemu odbiorcy

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2017-01-30
Data wydania:
2017-01-27
Data wejścia w życie:
2017-01-30
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU I FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)