Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2018-08-24
Data wydania:
2018-07-26
Data wejścia w życie:
2018-09-08
Data uchylenia:
2019-08-13
Organ wydający:
  • MIN. ŚRODOWISKA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)