Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-04-10
Data wydania:
2018-03-01
Data wejścia w życie:
2018-04-25
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 3 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.; 2) art. 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.; 3) art. 2 wchodzi w życie z dniem 14 maja 2018 r.; 4) art. 3 pkt 4-7 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.(brak w ustawie pkt 7)
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)