Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-07-22
Data wydania:
2019-07-16
Data wejścia w życie:
2019-07-23
Z mocą od:
2019-01-01
Uwagi:
1) § 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. g oraz pkt 3 lit. d i e wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2019 r. z mocą od dnia 1 kwietnia 2019 r.; 2) § 1 pkt 1 lit. h tiret pierwsze i trzecie, pkt 2 lit. f i h oraz pkt 3 lit. c oraz i, wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2019 r. z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.; 3) § 1 pkt 1 lit. a, b, d, lit. e tiret pierwsze i lit. g, pkt 2 lit. a, lit. b w zakresie paragrafu 016 oraz lit. c i d, pkt 3 lit. g oraz pkt 4?6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)